límits vehiculars

La necessitat d’utilitzar topalls vehiculars
És increïble veure que en alguns estacionaments encara es delimita l’espai dels automòbils només amb pintura, el problema principal de fer això és que molts conductors no aconsegueixen mesurar bé les dimensions del vehicle i acaben colpejant o tocant les actuacions de davant, i el problema s’incrementa quan es tracta d’estacionar en reversa. En UnimatTraffic ens especialitzem en la fabricació de límits vehiculars que ajuden a evitar aquest problema per complet, no només això sinó que eviten de totes totes que els automòbils avancin més enllà de la seva àrea prevista.

límits vehiculars

Els nostres límits vehiculars estan fets en hule d’alta qualitat, fabricats en una sola peça per incrementar la seva densitat i temps de vida útil ia més són molt fàcils d’instal lar. Per començar, els límits vehiculars fabricats d’hule són molt lleugers, i es poden carregar molt fàcilment per una sola persona, a més els orificis per als cargols expansius ja vénen de fàbrica de manera que no cal perforar el producte durant la instal · lació, a més posseeixen altres atributs que els situen entre els favorits per a qualsevol estacionament com:
  • Són molt fàcils de netejar, només requereixen aigua
  • Resisteixen la intempèrie i qualsevol canvi climàtic sense trencar-se, esquerdar o deformar
  • Són molt lleugers, una sola persona pot carregar sense cap problema
  • Tenen cinta groga reflectant vulcanitzada en ambdues cares per millorar la visibilitat en llocs amb poca llum
  • Ja vénen a punt per ser instal · lats