Divorci express
amb fills

Per al cas en què hi hagi fills comuns del matrimoni que a més són menors d’edat o dependents del matrimoni, dels progenitors hauran d’estipular pactes respecte de l’atribució de la guarda i custòdia dels menors. També hauran de pactar un règim de visites per al progenitor no custodi. Encara que hi ha casos en què es pacta que la guarda i custòdia sigui compartida, en la pràctica es …

Divorci express
sense béns

En virtut de la Llei 15/2005, de 8 de juliol s’origina una nova modalitat de divorci: el divorci express o de mutu acord. Se suprimeix d’aquesta manera l’obligació que hi hagi separació anterior per sol · licitar la dissolució matrimonial. El divorci es pot instar per ambdós cònjuges, o per un amb el consentiment de l’altre, quan hagin passat tres mesos com a mínim des de la data en què contrayeron matrimoni ….

Divorci express
amb béns

El règim econòmic matrimonial és el conjunt de regles que regulen les relacions econòmiques dels cònjuges entre si i respecte a tercers. Els tipus de règim econòmic són gairebé infinits, tants com abast la imaginació dels cònjuges, encara que bé és cert que els tres més senzills són els següents: Separació absoluta de béns: els cònjuges mantenen separats seus patrimonis sense …

Originally posted 2022-04-28 19:34:02.